Bronkhorst

Privacyverklaring

Bronkhorst Nederland zet zich in voor de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de voorwaarden van onze Internet Disclaimer. Als u niet bereid bent in te stemmen met deze voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken om onze website te bezoeken of om de informatie te verkrijgen die vrijelijk beschikbaar is voor alle bezoekers. Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, voor een snelle en efficiënte communicatie of om volledig gebruik te kunnen maken van onze diensten - d.w.z. om aanvullende documentatie of persoonlijke assistentie te ontvangen - moet u zich echter wel bij ons registreren. Indien en wanneer u besluit zich te registreren, wordt u gevraagd om uw e-mailadres en andere informatie te verstrekken die nodig is om uw verzoek te verwerken. Tenzij anders vermeld, verstrekken wij deze informatie niet aan derden. Wij zetten ons in om het vertrouwen van onze gebruikers te behouden. Als u vragen of zorgen heeft over de privacy of veiligheid van de door u verstrekte informatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Behandeling van informatie

Wij bewaren alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt bij het gebruik van onze website via ons "Contactformulier" of "Aanvraagformulier". Het staat u uiteraard vrij om de informatie die u wordt gevraagd te verstrekken bij het gebruik van bepaalde functies van onze website niet te verstrekken, maar u dient er rekening mee te houden dat het niet verstrekken van bepaalde informatie van invloed kan zijn op ons vermogen om u van dienst te zijn. Wij gebruiken de contactgegevens voor doeleinden zoals het vervullen van onze contractuele verplichtingen, het beantwoorden van uw vragen en verzoeken, en het verbeteren en personaliseren van onze communicatie met u.

Wij zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die nodig en relevant zijn. Wij verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verwerking is nodig om bijvoorbeeld onze producten en diensten te kunnen leveren. Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken als dit op basis van een wettelijke verplichting vereist is. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken omdat we daar een legitiem belang bij hebben. Ten slotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. We vragen bijvoorbeeld uw toestemming voordat we cookies plaatsen of wanneer u uw gegevens in een contactformulier invoert. Behalve zoals hieronder vermeld, verkopen of distribueren of dragen we geen contactinformatie over aan derden. Wij houden uw contactgegevens vertrouwelijk. Om onze contractuele verplichtingen en uw verzoeken op te volgen en onze diensten voor u te optimaliseren, behouden wij ons het recht voor om uw contactgegevens te delen met onze dochterondernemingen, distributeurs en agenten van onze producten en diensten.

Wij maken gebruik van externe diensten om (een deel van) onze verkoopgegevens, waarvan uw persoonlijke gegevens deel uitmaken, op te slaan. Uw persoonlijke gegevens worden daarom aan onze dienstverleners ter beschikking gesteld. Voor de afhandeling van onze verzoeken maken wij gebruik van Zendesk https://www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/eu-data-protection.
We maken ook gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagfaciliteiten voor e-mails en andere bestanden, https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/you-own-your-data. Aangezien wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing service, zullen uw persoonlijke gegevens uiteindelijk worden doorgestuurd naar Mailchimp, de aanbieder van deze service, https://mailchimp.com/legal/privacy/.

E-mail communicatie

Om onze gebruikers van tijd tot tijd te voorzien van aanbiedingen voor onze producten en diensten of ander promotiemateriaal en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor hen van belang kan zijn, kunnen wij ongevraagde e-mailberichten sturen naar gebruikers die ons tijdens het gebruik van onze website hun e-mailadressen hebben verstrekt en toestemming hebben gegeven voor direct marketing . Daarnaast sturen wij e-mailberichten naar bestaande klanten. Indien u op enig moment dergelijke e-mailberichten niet van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de opt-out functie onderaan het e-mailbericht of contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected].

Cookies


Via onze website is er ook een cookie geplaatst door Google (zie https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=nl) en Hotjar (zie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy en (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment), als onderdeel van hun analyse diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de site gebruiken. Google en Hotjar kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of indien derden de informatie namens Google of Hotjar verwerken.

De door Google en Hotjar verzamelde informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De via deze cookies verzamelde gegevens worden niet gebruikt om individuele personen of profielen van de bezoekers van onze site te identificeren en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde. De gegevens worden tevens niet overgedragen of ter beschikking gesteld aan andere partijen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen u toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens. Indien nodig kunt u ons ook verzoeken uw persoonlijke gegevens aan te vullen of te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om te vragen naar het verwijderen van uw persoonlijke gegevens of dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons vragen om u uw persoonlijke gegevens te sturen of om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een derde partij. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Ger Jan Dorland, Lunet 10c, 3905 NW, VEENENDAAL, Nederland, +31 318 551280, [email protected]. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen als u een vraag heeft of als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

Indien u geen klant bent, verwijderen wij uw gegevens direct. Indien u een directe of indirecte klant bent, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende zeven jaar na afloop van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarin wij onze administratie voor de Belastingdienst moeten bewaren. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Veiligheid

Bronkhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen alle redelijk mogelijke organisatorische en technische (beveiligings-)maatregelen, ter bescherming van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies en andere onverwachte veiligheidsbreuken tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Links naar sites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten, die u uit de Bronkhorst-site haalt en u verbinden met sites van derden. Bronkhorst verstrekt deze hyperlinks slechts voor uw gemak. Het aanbrengen van een hyperlink houdt geen goedkeuring van Bronkhorst van de site in. Deze sites staan niet onder beheer van Bronkhorst en het bezoeken doet u op eigen risico.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring en onze Internet Disclaimer te allen tijde te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring en onze Internet Disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Indien u er op enig moment voor kiest om deze voorwaarden en bepalingen niet te accepteren, gelieve onze website niet langer te gebruiken.

Bronkhorst Nederland
Lunet 10c
3905 NW Veenendaal
Nederland
Tel.: +31 318 551280
E-mail: [email protected]
Internet: https://www.bronkhorst.nl

Privacyverklaring, gepubliceerd op 2 maart 2020